Algemene voorwaarden

 • Elke deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig betaalbewijs voor de busreis en/of combiticket (busreis / festival ticket).
 • Het verkrijgen van een festivalticket is geheel voor eigen rekening voor mensen met alleen een busreis ticket.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor het al dan niet in het bezit zijn van een geldig festivalticket indien je alleen een busreis ticket gekocht hebt.
 • Elke deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs.
 • De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade, verlies en/of diefstal van persoonlijke goederen.
 • Schade door eigen toedoen aan de bus of eigendommen van de busmaatschappij worden persoonlijk verhaald.
 • Meenemen en gebruik van wapens, hard- en/of softdrugs is NIET toegestaan. Bij aanhouding is de betrokkene persoonlijk aansprakelijk en eindigt de busreis ter plekke.
 • Het is toegestaan in beperkte mate drank en etenswaren mee te nemen in de bus. Houd hierbij rekening met de beperkte ruimte in de bus!
 • In de bus zijn ook drank en etenswaren (bier, fris, chips e.d.) te verkrijgen tegen een kleine vergoeding.
 • Je dient te allen tijde de aanwijzingen van de organisatie en de busmaatschappij op te volgen, opdat de busreis en verblijf ordelijk verlopen.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor de busreis, bij onvoldoende aanmeldingen, te annuleren, dan wel voor alternatief vervoer te zorgen. Bij annulering krijg je de volledige ticketprijs van de reeds aangeschafte vervoersbewijzen / festival tickets (indien aangeschaft via de organisatie) retour.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opstap- en aankomst plaatsen van de busreis. Je wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht.
 • Annuleren van de busreis is alleen mogelijk in overleg met de organisatie en bij een geldige / aantoonbare reden.
 • Doorverkoop van uw vervoersbewijs / festival ticket / combi-ticket is alleen toegestaan na nadrukkelijk overleg met en toestemming van de organisatie.
 • Indien het evenement om welke reden dan ook verplaatst wordt, blijft je vervoersbewijs / festivalticket geldig.
 • Indien het evenement om welke reden dan ook wordt afgelast of komt te vervallen, vervalt de busreis. Je krijgt in dit geval je geld volledig retour.
 • De busmaatschappij is verantwoordelijk voor jouw veilig heen- en terugkomen naar het festival.
 • Ongevallen die plaatsvinden tijdens je reis van of naar de opstapplaatsen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de organisatie en busmaatschappij.